dimecres, 21 de maig de 2008

Marca

dimecres, 14 de maig de 2008

dimarts, 13 de maig de 2008

Activitata15

15.Indica de quin color es veuen les superfícies A,B,C,D,E.

CUB1:
A)vermell
B)blau
C)vermell
D)negre
E)magenta

CUB2:
A)blau
B)negre
C)verd
D)negre
E)verd

dimecres, 9 d’abril de 2008

Activitat11

El modulor és unsistema de mesures creat l'any 1946 per l'arquitecte Le Corbusier. Aquest sistema es basa en la proporció àuria i el cos humà pretén obtenir proporcions harmòniques en les construccions arquitectòniques per tal de faciliotar-ne l'ús.

Comparació de les mesures de les taules i les cadires de la meva habitació del menjador de casa i de la meva aula, amb les mesures que Le Corbusier va establir a partir del modulor de 43cm per a la cadira i de 70 cm per la taula.

Cadira habitació: 43 Taula habitació: 74
Cadira menjador: 44 Taula menjador: 76
Cadira aula: 45 Taula aula: 75

Activitat5

Anàlisi de les proporcions dels alumnes de la classe a partir de la relació que hi ha entre la altura del cap i l'altura del cos. Indica les mesures dels centímetres.

1.La meva proporció: 7,31
L'altura del meu cap: 22 L'altura del meu cos: 161 Proporció: 7,31

2.La proporció de la classe: 20,27
Mitjana d'altures del cap de la classe: 20, 27
Mitjana d'altures de la classe: 165
Proporció de la classe: 8,14

dijous, 6 de març de 2008

SantMartí